KONTAKT

Za pitanja upućena Apatinskoj pivari, možete se obratiti na adrese

apatinska@jelenfootball.com

office@jelenfootball.com

 

Pitanja u vezi sa JFC sajtom možete slati na adresu:

webmaster@jelenfootball.com

 

Apatinska pivara Apatin d.o.o

Kancelarija u Beogradu
Milutina Milankovica 11a/I
GTC Square,
11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 30 72 400
Fax: +381 11 30 72 444

Sedište u Apatinu
Trg oslobodjenja 5 25260 Apatin
Tel: +381 25 783 111e: +381 25 783 300